V dneh 22.,23. in 24.12.2011 smo prizadevni člani TŠD Gams Kobarid prekrili objekt - Vago, kjer je sedež društva z novo kritino.

Dne 22.12. 2011 smo tako najprej odstranili staro kritino, ki je bila že precej dotrajana in jo zložili na palete, ter ovili s folijo. Nato smo odstranili star napušč in letve. Naslednji dan pa smo zamenjali nekaj dotrajanih tramov, nabili nov napušč, letve, žlebove, ter pokrili pol strehe z novo kritino Valovitka.

Dne 24.12.2011 pa smo prekrili še drugi del strehe in očistili okolico. V večernih urah je v prostorih potekal »likof« s pršutom - darilo prijateljev iz ŠD Belina. Z opravljenim delom smo bili zadovoljni.Stane

POKRIVANJE STREHE NA OBJEKTU TŠD GAMS (Vagi) - od 22.12.2011 do 24.12.2011
Na prvo stran