Dne 20.3.2013 smo se gamsi Bine, Bric in Balki lotili izdelave varovalne ograje na razgledni točki. Najprej je bilo potrebno pripeljati in prinesti hrastove kole in deske za ograjo.

Nato smo trasirali ograjo in zabili hrastove kole, nato pa privijačili še deske.

Ker nam je delo šlo dobro od rok smo nato še zmontirali klopco in jo prinesli na razgledno točko. Skopali smo jamo za temelje in klopco betonirali v zemljo. 

Ograja in klopca pričakujeta že prve obiskovalce.


Stane
2013razgledna0002 2013razgledna0003 2013razgledna0004 2013razgledna0005
2013razgledna0006 2013razgledna0007 2013razgledna0008 2013razgledna0009
2013razgledna0010 2013razgledna0011 2013razgledna0012 2013razgledna0013
Na prvo stran